Quan hệ cộng đồng

Skip to Main Content

Cam kết với cộng đồng

Sòng bạc và Khách sạn Live! Philadelphia cam kết cải thiện chất lượng cuộc sống trong các cộng đồng nơi chúng tôi sinh sống và kinh doanh với tư cách là một nhà tuyển dụng chính. Chúng tôi tận tâm xây dựng mối quan hệ đối tác mạnh mẽ với các tổ chức địa phương phục vụ Thành phố Philadelphia và những tổ chức có ảnh hưởng đến khu vực xung quanh.

Chúng tôi áp dụng một nền văn hóa mà trong đó cam kết tham gia cộng đồng và hoạt động từ thiện của doanh nghiệp là ưu tiên hàng đầu, cũng như khuyến khích các thành viên trong nhóm của chúng tôi tình nguyện và trở thành thành viên tích cực trong cộng đồng của họ với các tổ chức địa phương quan trọng đối với họ.

Thông qua tài trợ, quyên góp hàng hóa và dịch vụ hiện vật và hoạt động thiện nguyện, chúng tôi hào phóng hỗ trợ nhiều tổ chức và chương trình từ thiện xứng đáng nhằm thúc đẩy sự đa dạng, phát triển cộng đồng, dịch vụ con người, bảo vệ môi trường và chơi cờ bạc có trách nhiệm.