Trung tâm Truyền thông

Các câu hỏi về quảng cáo và khuyến mại phải được gửi qua email tới info@livecasinohotelphilly.com. Vui lòng không gọi điện thoại.

Các câu hỏi về bán hàng, cuộc họp và sự kiện phải được gửi qua email tới rfp@livech.com.

Tất cả các câu hỏi khác phải được gửi qua email tới info@livecasinohotelphilly.com.

Câu hỏi thường gặp về Sòng bạc và Khách sạn Live! Philadelphia | Tập thông tin về Sòng bạc và Khách sạn Live! Philadelphia

Date Range
Back to Top