App Download

Proof of Vaccine

EFFECTIVE JANUARY 3, 2022, THE CITY OF PHILADELPHIA REQUIRES PROOF OF VACCINATION OR A NEGATIVE PCR TEST WITHIN 24 HOURS TO ENTER INDOOR ESTABLISHMENTS, INCLUDING LIVE! CASINO AND HOTEL PHILADELPHIA.

Additional Details

Trung tâm Truyền thông

Các câu hỏi về quảng cáo và khuyến mại phải được gửi qua email tới info@livecasinohotelphilly.com. Vui lòng không gọi điện thoại.

Các câu hỏi về bán hàng, cuộc họp và sự kiện phải được gửi qua email tới rfp@livech.com.

Tất cả các câu hỏi khác phải được gửi qua email tới info@livecasinohotelphilly.com.

Câu hỏi thường gặp về Sòng bạc và Khách sạn Live! Philadelphia | Tập thông tin về Sòng bạc và Khách sạn Live! Philadelphia

Date Range
Back to Top