Download The My Live! Rewards® App

December 02, 2023

REMINISCENT OF WINTER - CHỢT NHỚ MÙA ĐÔNG

Skip to Main Content
REMINISCENT OF WINTER

Location: The Event Center at Live!
Doors: 9:00PM
Showtime: 10:00PM
Genre: Concert

Exclusive Offer for Live! Rewards® Members!

  • Pick up 2 Complimentary Tickets on the Day of the Show!
  • Please contact Asian Marketing at 267-682-7503 for ticket information. 
  • Available on a first come first serve basis.

REMINISCENT OF WINTER
Please join us for a special Vietnamese Dance Party featuring – Lam Truong – Lam Nhat
Tien – Ho Hoang Yen – Quoc Khanh – Hoang Thuc Linh – Tu Anh - MC Thanh Tung


CHỢT NHỚ MÙA ĐÔNG
MỜI QUÝ KHÁCH ĐẾN DỰ CHƯƠNG TRÌNH CA NHẠC VÀ NHẢY ĐẦM CHỢT NHỚ MÙA ĐÔNG VỚI SỰ
THAM GIA CỦA – LAM TRƯỜNG – LÂM NHẬT TIẾN – HỒ HOÀNG YẾN – QUỐC KHANH – HOÀNG THỤC
LINH – TÚ ANH - MC THANH TÙNG